Klubbinfo

Her samler vi aktuell info for klubber og info/brev/mail sendt til klubbene.

Lisenser

Informasjon om lisens og innbetaling via KID blir sendt ut til spillere på SMS hver sesong og er også tilgjengelig under MinSide eller spillerens infoside.  Vennligst benytt oppgitt kontonummer, oppgitt KID uten å vedlegge tilleggsinformasjon eller kombinere innbetalinger.


Klubbene er pålagt å vedlikeholde opplysningene om sine medlemmer og klubben, herunder endringer av mail-, postadresse og telefonnumre.

Lisens for sesongen som starter 01.06 og avsluttes 31.05 året etter, er:

  • Kr 700 for alle over 26 år ved sesongstart, og som har hatt aktivt spill i løpet av de siste 12 måneder. (Sr)
  • Kr 600 for spillere over 21 år og under 26 år pr. 1.6. i sesongen. (U26)
  • Kr 500 for spillere over 19 år 1.1. og under 21 år pr. 1.6. i sesongen. (U21)
  • Kr 500 for alle nye spillere som tilkommer i løpet av sesongen og tidligere registrerte spillere som ikke har spilt de siste 12 måneder. (nye)
  • Kr 600 for alle som pr. 1.6.: er over 67 år, eller kan framvise honnørbevis som alders- eller uførepensjonist. (P)
  • Kr 0 for alle spillere under 19 år før 1.1. i sesongen. (Jr)

Dokumentarkiv