• Home  / 
  • Strategidokumenter

Strategidokumenter

På NBFs Ting i april 2019 ble nåværende strategidokument med handlingsplan for 2019-2021 vedtatt. På Idrettstinget i mai 2019 ble det vedtatt at alle forbund skulle utarbeide strategidokumenter etter en felles mal – «Idretten vil» og «Idretten skal». FS har derfor utarbeidet nye dokumenter som dekker både det som Idrettstinget og NBF Tinget har vedtatt i henhold til denne malen.

Andre dokumenter: