Norges Bowlingforbund

Norges Bowlingforbund (NBF) er underlagt Norges Idrettsforbund (NIF) og medlem av Norges Olympiske Komite (NOK), World Bowling og European Tenpin Bowling Federation (ETBF).

NBF er organisert med et styre, administrasjon, utvalgte komitéer og regionale kretser med tilhørende klubber.

Kontaktinfo

 • Besøksadresse:

  Sognsveien 73,
  Idrettens Hus,
  Ullevaal Stadion
 • Postadresse:

  Norges Bowlingforbund
  0840 Oslo
 • Web-adresse:

 • e-Post:

  bowling@bowling.no
 • Telefon:

  + 47 21 02 97 30
 • Telefaks:

  + 47 94 76 27 14
 • Kontonummer:

  1813.46.35386 (For lisenser/overgang/turneringsavgifter)