Forbundstyret

Forbundstyret velges i sin helhet av Forbundstinget, for en periode av 2 år. Styret består av President, Visepresident, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styremedlemmer

President - Halgeir Ludvigsen

Halgeir Ludvigsen

Visepresident - Terje Vestby Andresen

Terje Vestby Andresen

Medlem - Åse Jacobsen

Åse Jacobsen

Medlem - Christer Jakobsen

Christer Jakobsen

Medlem - Grace Kristiansen

Grace Kristiansen

Varamedlem - Christin Andersen Löfman

Medlem - Jørgen Mathiesen

Jørgen Mathiesen

Varamedlem - Nicholas Osborg

Nicholas Osborg