Forbundstyret

Forbundstyret velges i sin helhet av Forbundstinget, for en periode av 2 år. Styret består av President, Visepresident, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

I tillegg har leder av Ungdomsutvalget fast plass som medlem i styret.

Styremedlemmer

President - Inge Sneberg

Visepresident - Halgeir Ludvigsen

Halgeir Ludvigsen

Medlem - Terje Vestby Andresen

Terje Vestby Andresen

Medlem - Grace Kristiansen

Grace Kristiansen

Medlem - Tara Kristin Wisth Follum

Medlem - Jørgen Mathiesen

Jørgen Mathiesen

Varamedlem - Lena Haram Mittet

 • e-post:

  lemi@equinor.com
 • telefon:

  41562145
 • adresse:

  Dokkgata 4A, Trondheim
  7042 TRONDHEIM

Varamedlem - Rolf Gunnar Bøe

Rolf Gunnar Bøe