registrering for lisensnummer : for sesongen.

Ugyldig lisensnummer eller id