5`er cup nr 8 Fagernes

  • Navn: 5`er cup nr 8 Fagernes
  • Arrangør: HOBK
  • Fra: 2022-04-06 Til: 2022-04-06
  • Hall: Karla`s Bowling
  • Serier: 6
  • Hcp: 0
  • Kontaktperson: Ove Osgjelten

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 540,- og kan betales med KID 300170255 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle