5`er cup nr 2 Gjøvik

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 390,- og kan betales med KID 300170354 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle