Torsdagscup 4

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 780,- og kan betales med KID 300171816 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle