Ringerikscup finale

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 510,- og kan betales med KID 300172244 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle