KM Sgl/Dbl OBK 2023

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 1290,- og kan betales med KID 300172970 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle