5`er cup nr 8 Elverum

  • Navn: 5`er cup nr 8 Elverum
  • Arrangør: Innlandet
  • Fra: 2023-04-03 Til: 2023-04-03
  • Hall: Bowling 1 Elverum
  • Serier: 6
  • Hcp: 0
  • Kontaktperson: Ove Osgjelten

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 300,- og kan betales med KID 300175189 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle