Nordens Paris 1

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 2970,- og kan betales med KID 300176096 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle