5'er cup 2024 - Gjøvik

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 450,- og kan betales med KID 300178647 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle