KM Junior BBK

  • Navn: KM Junior BBK
  • Arrangør: BBK
  • Fra: 2010-03-20 Til: 2010-03-20
  • Hall: Bergen - Sandsli
  • Serier: 6
  • Hcp: 0
  • Kontaktperson: [mangler]

Resultatliste

Rankingliste