KM Sgl/Dbl BBK

  • Navn: KM Sgl/Dbl BBK
  • Arrangør: BBK
  • Fra: 2022-01-15 Til: 2022-01-16
  • Hall: Uregistrert
  • Serier: 6
  • Hcp: B
  • Kontaktperson: Bjørn Størksen

0

0

Resultatliste

Rankingliste