Championat Finale

  • Navn: Championat Finale
  • Arrangør: BBK
  • Fra: 2022-05-22 Til: 2022-05-22
  • Hall: Uregistrert
  • Serier: 0
  • Hcp: 0
  • Kontaktperson: Bjørn Størksen

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 390,- og kan betales med KID 300169653 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle