UNG BOWLING CUP SOLØR 2022

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 1080,- og kan betales med KID 300170792 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle