Bowl it cup 3 - 23

  • Navn: Bowl it cup 3 - 23
  • Arrangør: Stord
  • Fra: 2023-03-08 Til: 2023-03-08
  • Hall: Bowl it
  • Serier: 4
  • Hcp: E
  • Kontaktperson: Fred Larsson

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 570,- og kan betales med KID 300171741 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle