Kretsmesterskap Rogaland

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 660,- og kan betales med KID 300175916 til konto 1813.46.35386.
Kalkyle