Cross Cupen Høst 6

  • Navn: Cross Cupen Høst 6
  • Arrangør: Cross
  • Fra: 2012-11-22 Til: 2012-11-22
  • Hall: Lucky Bowl Åsen
  • Serier: 5
  • Hcp: B
  • Kontaktperson: [mangler]

0

0

Resultatliste

Rankingliste